Nästa generations lösning för digifysisk vård tillsammans med R2M

För att möta det ökade behovet på marknaden har vi byggt om CarePlatform från grunden. I version 2.0 har vi en framtidssäkrad plattform med fokus på på både skalbarhet och säkerhet. Uppgraderingen har också gjort det avsevärt lättare att bygga på ny funktionalitet över tid. CarePlatform gör det möjligt för vårdgivare att erbjuda en digifysisk vård helt i linje med vad som idag efterfrågas från både patienter och vårdgivare.

Nästa generations lösning för digifysisk vård

CarePlatform erbjuder digitala vårdbesök genom bland annat video och chatt. Lösningen som har funnits på marknaden i ett drygt år får allt fler kunder då tillgänglighet och flexibilitet i allt högre grad efterfrågas i mötet med vården. Att behovet och intresset även finns från vårdgivarens sida har blivit extra tydligt i och med pandemin. För att möta det ökade behovet på marknaden tog vi beslutet att bygga om plattformen från grunden.

Agilt team med fokus på skalbarhet och säkerhet

I projektet jobbade vi i nära kunder och IT-företaget R2Ms agila och flexibla team. Projektet var ett helhetsuppdrag och konsulterna i teamet hade roller som utvecklare, testare, arkitekt och scrum master. Tät dialog och flexibilitet i leveransorganisationen var viktiga faktorer för ett framgångsrikt projekt. Arbetet har genomgående fokuserat på skalbarhet, säkerhet och behörighetsfrågor.

Efter ett intensivt utvecklingsprojekt där CarePlatform och R2M har jobbat nära varandra lanserade vi version 2.0 av CarePlatform som är byggd för att klara av de krav på både skalbarhet och säkerhet som ställs inom vården. R2M har levererat via sitt Solutions-team, där de har använt sitt dynamiska teambaserade upplägg och kunnat anpassa teamets sammansättning över tid.

Magnus Kling, VD för R2M kommenterar

“Det har varit otroligt inspirerande att få utveckla en plattform för digitala vårdbesök tillsammans med CarePlatform under en period när behovet för den typen av lösningar exploderar på marknaden”

Jonas Gadd, VD för CarePlatform kommenterar

”Samarbetet med R2M har fungerat väldigt bra genom hela projektet. På Careplatform är vi ett tight team med fullt fokus på att skapa maximal nytta för våra kunder. Teamet från R2M har blivit ett bra komplement i det arbetet.”

Ny plattform ger helt nya möjligheter till fortsatt tillväxt

I och med den nya versionen av CarePlatform har vi nu möjlighet att snabbare skala upp och leverera till fler kunder. Den har också gjort det enklare att underhålla lösningen och lägga till fler funktioner över tid. CarePlatform i sin nya version gör det möjligt för vårdgivare att erbjuda en digifysisk vård helt i linje med vad som idag efterfrågas från både patienter och vårdgivare.

Boka demo

Hos oss får du stöd av vårdkunnig support via mail och telefon av vår partner, TechTrade, som har jobbat med IT för vården i över 25 år.