Fördelar med digitala vårdbesök

Digitala vårdbesök har kommit till den svenska vården för att stanna. Här nedanför listar vi fem vanliga problem ni som vårdgivare kan undvika när ni inför digitala besök.

 

1. Patienter är rädda för virussjukdomar och för att bli smittade

Med digitala möten så minskar vi spridning av både virussjukdomar och bakterier. Detta gäller inte bara patienter emellan utan vi minskar också risken för att vårdpersonal skulle bli smittade av något, så som COVID, magsjukan eller säsongsinfluensan.

 

2. Vårdpersonal har inte tid att träffa eller återkoppla till alla sina patienter

När man använder sig av digital sjukvård så har man mer tid att spendera med patienterna och man kan träffa flera patienter under en kortare tid. Detta är för att man inte behöver spendera tid mellan patienterna med att rengöra och desinficera men också för att patienterna redan är tillgängliga på datorn då man skall börja.

 

3. Patienter och personal har svårt att hitta tider som passar för patienten

Vid användning av en digital plattform så är de betydligt lättare för patienterna att hitta en tid som passar dem. Detta är eftersom att de kan boka in sin läkartid under sin lunchrast och behöver inte ens lämna arbetsplatsen för att få hjälp.

 

4. Vårdyrket är väldigt stressigt och påfrestande

Att använda sig av en digital plattform kan minska stressen och avlasta för all personal som jobbar på vårdenheten. Detta är på grund av att de kommer finnas ett mindre tryck och mindre människor vilket kommer att skapa en lugnare arbetsmiljö.

 

5. De långa kötiderna i stora delar av vården

På grund av att det kommer vara lättare att få onlinetider och det kommer vara mer individanpassat för vilken tid de är så kommer vi också se kortare kötider för de drop-in tider vi har.

Boka demo

Hos oss får du stöd av vårdkunnig support via mail och telefon av vår partner, TechTrade, som har jobbat med IT för vården i över 25 år.