Lagstiftning för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Nya regelverket för estetiska ingrepp och behandlingar kräver att klienten får både muntlig och skriftlig information samt upp mot en veckas betänketid innan behandlingen utförs. Vi på CarePlatform har hjälpt många vårdorganisationer att effektivisera verksamheten genom att hantera en allt större del av konsultationerna digitalt. Vår plattform är framtagen för att det ska vara enkelt att träffas på distans – utan krångel med appar eller speciella programvaror.

1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Reglerna innebär bland annat att:

  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna
  • Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid.

Nya kompetenskrav för den som utför estetiska behandlingar

Den nya lagen innebär nya kompetenskrav för den som utför estetiska ingrepp och behandlingar. Det ställs alltså krav på att endast:

  • legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och
  • legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar efter den 1 juli 2021.

Uppgiften kan inte delegeras till icke-legitimerad personal, även om personen har erfarenhet av estetiska injektioner sedan tidigare. Ej heller t.ex. sjuksköterskestudenter får ge behandling under sin utbildning.

Information om behandlingen samt betänketid och samtycke

Den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska både muntligen och skriftligen upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information. Exempelvis ska patienten informeras om vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, de substanser och läkemedel som används samt väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.

Inför ett ingrepp eller en behandling ska betänketid ges patienten. Specifikt gäller:

  • För ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska betänketiden vara minst sju (7) dagar
  • För en estetisk injektionsbehandling ska minst två (2) dagars betänketid ges
  • För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.

Samtycke till ingreppet eller behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

Videobesök som del i informationsgivningen inför ingrepp och behandlingar

Reglerna som trädde i kraft 1 juli 2021 ställer helt nya krav på muntlig och skriftlig information inför estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ställer helt nya krav på de organisationer som är specialiserade på denna typ av behandlingar.

På CarePlatform har vi lång erfarenhet av säkra videobesök inom vården och har hjälpt många vårdorganisationer att ta steget i att digitalt hantera de konsultationer och behandlingar där det är lämpligt. Vi har tagit fram vår digitala plattform för att det ska vara enkelt att träffas på distans utan krångel med appar eller speciella programvaror. Vi strävar alltid efter att göra det så enkelt som möjligt för våra användare att ge och få vård, därför har vi från start utvecklat CarePlatform i nära samarbete med våra kunder.

Boka demo

Hos oss får du stöd av vårdkunnig support via mail och telefon av vår partner, TechTrade, som har jobbat med IT för vården i över 25 år.