Kort genomgång av CarePlatform

En introduktionsvideo till CarePlatform där vi kortfattat går igenom plattformens olika funktionalitet.

Boka demo

Hos oss får du stöd av vårdkunnig support via mail och telefon av vår partner, TechTrade, som har jobbat med IT för vården i över 25 år.