Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Saknar du svar på en fråga, tveka inte att kontakta oss.

Användarguider

 • Min video eller mitt ljud funkar inte, vad kan jag göra?
  • Ladda om sidan
  • Stäng ner webbläsaren och logga in på plattformen igen
  • Säkerställ god internetuppkoppling
  • Undersök att både du och den andra användaren har rätt kombination av hårdvara och webbläsare
  • Säkerställ att du har tillåtit åtkomst till kameran (kan klicka på kameraikonen bredvid adressfältet, alt. uppdatera sidan så brukar webbläsaren fråga. Ge då åtkomst)
  • Tillse att eventuell extern kamera påslagen/inkopplad
  • Kolla att datorn inte är inkopplad i dockningsstation, annan skärm eller dikteringsmaskin. Det kan då vara så att datorn väljer annan högtalare, mikrofon, kamera
 • Patient kan både se och höra behandlaren, men behandlaren varken ser eller hör patienten. Vad göra?

  Så fort man har anslutit till videobesöket ska man vara beredd på att man kan synas och höras. Det kan hända att den andra deltagaren inte syns eller hörs ännu. Om du väntar på att den andra deltagaren ska ansluta men du inte ser hen, kan du uppdatera sidan för att se om din videobild fångar upp din patient.

 • När jag lägger till patient står det att det redan finns en patient med det personnumret men när jag söker på henne så finns det inga resultat?

  Troligtvis har patienten tidigare varit upplagd och sedan blivit borttagen. Ring support så hjälper vi er.

 • Jag vill dela in en grupp i ett gruppbesök i smågrupper eller breakout-rooms

  Det går bra. Du skapar bara nya gruppbesök med de deltagare som ska ingå i smågrupperna. Dessa kan ligga parallellt med storgruppmötet. Så kan ni gå in och ur storgruppen respektive smågrupperna. Om du är med i alla smågrupper kan du gå in och ur dem, patienterna däremot ser bara och har bara åtkomst till den/se smågrupper de tillhör.

 • Alla blev utslängda i ett gruppbesök

  Alla med behörighet vårdpersonal i er plattform kan avsluta besök som de är med i. Så om en vårdpersonal råkar klicka Avsluta besöket, stängs det ner för samtliga deltagare. Om ni vill fortsätta samtalet kan ni på nytt bjuda in samtliga deltagare som ska vara med.

 • Jag har gamla besök i min bokningslista som Pågående trots att de redan har passerat

  Ett besök står som Pågående till dess att en vårdpersonal har avslutat det. För att avsluta ett passerat besök behöver du gå in i det genom att klicka på Anslut till besök. Inne i videobesöket klickar du på Avsluta besök och bekräftar sen att du vill avsluta besöket. För att patienter inte ska kunna gå in i besöket igen behöver det avslutas.

 • Patienten kommer inte in i mötet

  För att ett videobesök ska gå igång behöver en vårdpersonal klicka på Starta besök. Endast vårdpersonal kan starta videobesöken, inte patienterna. För patienterna står det ”Väntar på att besök ska startas” till dess att det är startat, när det är startat står det Gå till besök.

 • Kan jag testa min kamera och mikrofon?

  När du loggar in på er plattform kan du klicka på Testa din video, för att se att din kamera och mikrofon fungerar. Dock kan du inte testa om din högtalare fungerar här.

 • Kan jag dela möteslänk med patient själv?

  Ja, ni har alltid samma länk till er plattformen och till alla besök. Det är samma adress du går till för att logga in, ofta vårdgivaresnamn.careplatform.se. När användaren loggar in på plattformen kommer de besök han eller hon är inbjuden till upp i plattformen automatiskt.

 • En användare har nytt telefonnummer, namn eller mailadress, kan jag ändra det?

  Både administratör och patient kan ändra en patients uppgifter förutom personnummer.

  Administratör:
  Gå till administratörsverktyget och klicka på Våra patienter. Skriv patientens personnummer och sök. Klicka på Redigera. Ange nya uppgifter och klicka Uppdatera användare.

  Patient:
  Klicka på sin bokstav uppe till höger och välj Min Profil i listan. Har kan patienten se och ändra sina uppgifter, klicka Spara uppgifter.

 • En vårdpersonal som ska ha videobesök är sjuk, hur kan vi boka om hens besök i CarePlatform?

  Er administratör kan söka upp en vårdpersonals framtida besök under Våra framtida bokningar, genom att söka på vårdpersonalens personnummer. Här kan administratören sen omboka, avboka eller byta vårdpersonal till besöket.

 • Kan jag ändra eller avboka en ett bokat besök?

  Ja, både vårdpersonal själva och administratör kan avboka eller ändra deltagare, tid, besökets namn och längd.

  Vårdpersonal:
  Gå till Mina bokningar i menyn. Gå till besöket som avses och klicka på Ändra eller Avboka.

  Administratör:
  Gå till administratörsverktyget och där till Våra bokningar. Sök på en deltagares personnummer för den bokning du vill ändra eller avboka. Klicka på Ändra eller Avboka.

  Om ni har sms via CarePlatform får patienten då ett sms om att besöket är avbokat eller ändrat.

 • Vilka webbläsare fungerar?

  Gå till Testa din video-funktionen som nås via översikt i plattformen för att se aktuell information om olika webbläsare, samt testa din kamera och mikrofon.

 • Kan kollegor boka besök åt varandra?

  De som är administratörer hos er kan boka besök åt andra vårdpersonal på plattformen. Det gör de under genom att:

  1. Gå till administratörsverktyget genom att klicka på ert namn i den översta menyn (om denna meny inte dyker upp så är användaren inte Administratör)
  2. Klicka på Våra framtida bokningar och Ny bokning
 • Efter hur lång tid blir jag utloggad?

  Efter två i plattformen utan att ha klickat på något, så loggas du ut ur plattformen automatiskt. Du loggas även ut ur plattformen om du stänger ner webbläsaren. När du är klar bör du själv logga ut direkt, det gör du genom att klicka på din bokstav i menyn och sen Logga ut.

 • Ser patienter varandras namn i gruppbesök?

  Patienterna ser inte andra patienters namn i gruppbesök, bara initialer. Vårdpersonal ser patienters namn och personnummer.

 • Var hittar jag delade filer och lägger upp nya?

  Mellan besök:

  1. Klicka på “Mina Kontakter” i menyn
  2. Sök på den person du vill dela filer med och klicka på “Bokningshistorik”
  3. Här kan du se alla delade dokument du har med den personen samt dela nya

  I videobesök:

  Under delade dokument ser du alla dokument du har delat med den personen samt kan lägga upp nya. Om det är ett gruppbesök kommer visas inte tidigare delade dokument.

 • Hur många kan man vara i ett gruppbesök?

  Gruppbesök upp till 20 deltagare vet vi fungerar bra. Rent tekniskt kan det vara 50 deltagare, men det är inget vi har testat och därmed inte kan rekommendera

 • Vad händer när mötestiden är slut?

  I videobesöket visas hur många minuter det är kvar. Om mötestiden är slut kan man ändå vara kvar i videomötesrummet och fortsätta sitt videomöte.

 • Jag vill ta bort en användare från mina listor

  För att en användare inte längre ska synas i era listor kan dess status sättas till Borttagen. Borttagen innebär att användaren inte kan logga in i plattformen, bjudas in till besök eller skickas meddelanden till samt att användaren inte visas i listor för någon i plattformen. Detta gör er administratör i administratörsverktyget, under Våra patienter respektive Vår vårdpersonal. Sök fram personen det gäller och klicka på Redigera och Status.

 • Jag vill ta bort en användare från plattformen

  Era administratörer kan ändra status på en användare till Aktiv, Inaktiv eller Borttagen. Detta görs i administratörsverktyget, under Våra patienter respektive Vår vårdpersonal. Sök fram personen det gäller och klicka på Redigera och Status.

  • Aktiv innebär att användaren kan använda plattformen som vanligt
  • Inaktiv, till skillnad från aktiv, innebär att användaren inte kan logga in i plattformen, bjudas in till besök eller skickas meddelanden till
  • Borttagen innebär som inaktiv, samt att användaren inte visas i listor för någon i plattformen. Därmed kan ni inte längre söka fram användaren.
  • Användare raderas automatiskt efter den av er vårdgivare utsatta tiden för radering. Vill ni radera en användare innan kan ni kontakta CarePlatforms support.